new Honda Civic Type R Mugen

هیرو Toyoda، معاون رئیس جمهور مشاعره یورو است ، خبر بد : "فشار از محیط زیست به طور طبیعی aspirated موتور به سرعت در حال جایگزین معماری و فن آوری موتور های دیگر ما ممکن است مانند K20 در یک ماشین تولید جریان اصلی مراجعه کنید هرگز دوباره.. کاملا.

این کلمات جرمی را در ماه گذشته مجله دنده بالا ظاهر می شود در می آیند به تصویب. اگر ما برای نجات لاک پشت Leatherback از وفات، برخی از بهترین موتور به طور طبیعی aspirated که تا کنون ساخته شده به آنها نابود شوند.
/ 0 نظر / 17 بازدید